Wij coördineren bij (dreigende) overstroming

Dit is de officiële website van het Convenant en Coördinatieplan van het gebied Dijkring 14-15-44. In dit plan maken de 18 convenantspartijen bovenregionale afspraken over coördinatie en afstemming bij een (dreigende) overstroming binnen de dijkringen 14, 15 en 44. Dit gebied ligt tussen IJmuiden, langs de zeereep naar Hoek van Holland, langs Nieuwe Waterweg, Hollandse IJssel, Lek en Nederrijn naar Amerongen en ten westen van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi naar Naarden en langs de Spaarndammerdijk terug naar IJmuiden. Er zijn twee dreigingen die tot een overstroming kunnen leiden, te weten vanaf zee en vanaf de rivieren of een combinatie ervan.

  • Er is per type dreiging één coördinerend waterschap en één coördinerende veiligheidsregio, die gezamenlijk voor het hele dijkringengebied coördineren:
    • bij kustdreiging: Hoogheemraadschap van Rijnland en de Veiligheidsregio Hollands Midden
    • bij rivierdreiging Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht
    • bij een combinatie van beide dreigingen het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
  • De coördinerende Veiligheidsregio en waterschap brengen, na afstemming met de convenantspartijen, een zwaarwegend advies uit aan alle betrokken regio's en waterbeheerders waarvan zijn slechts beargumenteerd kunnen afwijken.
  • De coördinatie conform het convenant is aanvullend op de reguliere crisisbeheersing van alle deelnemende partijen en sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande structuren en afspraken.

Coördineren is communiceren!