Stroomschema

Het stroomschema is een visualisatie van de werkprocessen bij coördinatie tijdens een (dreigende) overstroming in het gebied van de dijkringen 14, 15 en 44.
Dit stroomschema is bedoeld voor de crisisfunctionarissen van de verschillende crisisorganisatie en geeft inzage in wie welke verantwoordelijkheid heeft, welke afwegingen/ besluiten er in het proces nodig zijn en welke afhankelijkheden er in het netwerk bestaan. Het is een hulpmiddel om je (en je organisatie) voor te bereiden op je rol tijdens een (dreigende) overstroming, waarbij deze coördinatie noodzakelijk is. Dit stroomschema staat centraal tijdens het opleiden, trainen en oefenen.

Procesmanagement draagt bij aan het inzichtelijk maken van de afspraken uit het Coördinatieplan Dijkring 14, 15 en 44. Denk daarbij aan alle afspraken over melden en alarmeren, op- en afschalen, leiding over de crisisbeheersing, de coördinatie (besluitvorming) en het informatiemanagement.

Effectief procesmanagement levert het volgende op:

- Werkzaamheden, mensen, middelen, regels en verantwoordelijkheden worden ontworpen tot een coherent geheel.

- Procesmanagement wordt ingezet zowel bij het inrichten als continu verbeteren van de crisisorganisatie.

- Draagvlak tussen alle betrokken partijen in de organisatie, afdeling of het netwerk wordt ondersteund.

- Complexe processen, zoals besluitvorming en informatiebehoefte worden duidelijker.

- Mogelijke tekortkomingen binnen processen komen aan het licht en kunnen verbeterd worden.